Evénements à venir

Soirée du 10 juin 2022
Flyer10juinfinal.jpg
Week End du 11 & 12 juin 2022
Final 11 et 12 juin 2022.jpg

Dates des prochains événements à venir 

Saison 2021/2022 :

-  Soirée 10 juin 2022 (Paris 20, Père Lachaise)

-  Week end 11/12 juin 2022 non résidentiel à (Paris 20, Père Lachaise)

-  Soirée 24 juin 2022 (Paris 10, République)

Dates des prochains événements à venir 

Saison 2022/2023 (Paris 10, République) :

- Soirée 16 septembre 2022

- Soirée 7 octobre 2022

- Soirée 18 novembre 2022

- Soirée 9 décembre 2022

- Soirée 13 janvier 2023

- Soirée 3 février 2023

- Soirée 3 mars 2023

- Soirée 7 avril 2023

- Soirée 12 mai 2023

- Soirée 9 juin 2023